Palvelut

Tarjoamme yksityisteiden tiekunnille kaikki palvelut. Kokouskutsujen postituksesta toimitsijamiestehtävään ja kaiken mahdollisen niiden väliltä.

  • Toimitsijamiestehtävä. Asiantuntijamme valitaan tiekunnan kokouksessa toimitsijamieheksi. Tällöin hoitokuntaa ei enää ole vaan toimitsijamies hoitaa vastuullisena tiekunnan hallinnon kokonaan.
  • Hallintotehtävä. Asiantuntijamme nimetään tiekuntaan isännöitsijäksi. Hoitovastuu säilyy hoitokunnalla. Hoitokunta vastaa pääsääntöisesti tien kunnosta ja isännöitsijä hallinnosta.
  • Yksiköintien teko
  • Perusparannushankkeiden suunnittelu, valvonta, kilpailutus ja avustusten hakeminen.
  • Kirjanpito
  • Tiemaksujen perintä
  • Kokousten pitäminen ja koolle kutsuminen
  • Uinuvien tiekuntien herättäminen
  • Tiekunnan hallintoon liittyvät asiantuntijapalvelut ja konsultointi
  • Neuvonta ongelmatilanteissa

Lähtökohtanamme on aina asiakas eli tiekunta ja sen tarpeet.

Kahera Oy on Suomen Tieyhdistys ry:n jäsen.

Kahera tarkoittaa kevätaamuista pakkaskeliä (Suomen murresanakirja)